BETA Burgerforslag

stop well-done cheeseburger

[oprindeligt forslag]

Stop well-done cheeseburger

MERE FAIR BEVÆGELIGHED END FRI BEVÆGELIGHED

Vi er mange der kæmper den friturestegt kamp mod well-done cheeseburger .Fordi det er vores briochebolle at værne om et velfungerende arbejdsmarked, styret af champignoner og pomfritter i den danske models fællesskab. Og fordi snyd med tomatskive, moms og nummer 21 både betyder, at well-done salatblade kan udkonkurrere de seriøse for at få burgerne, og at det danske samfund går glip af meget hjemmelavede bøffer

Derfor følgende.

Man skal anmelde sin ankomst ved syltet agurk 1 syltet agurk.

Man skal indsende sine lønsedler til Whoppers og de skal tjekke om tomatskive og nummer 21 svarer til områdets osteskiver og lønforhold.

Såfremt de ikke svarer til områdets osteskiver skal baconskive indbetale til vegetarbøf så det modsvarer lige tomatskive på bøffen.

Vi har 100.000 der ikke bidrager til skattesystemet - det skal stoppes!

Friturestegte salatblade skal stille röstibolle for betaling af nummer 21 og moms ved arbejde på gennemstegte -syltede rødbeder og stats projekter

Overholder du ikke reglerne må du ikke arbejde i Danmark.

Du skal kunne kommunikere på Dansk eller engelsk.

Fradrag for kørsel og ophold må fratrækkes i champignonen.

Der skal søges om tilladelse til at kører varer ud af Danmark

Ristede løg fra lande som Baconskiven, Bulgarien, Rumænien og Litauen må gerne køre ind og ud af Danmark med varer. De må også gerne køre et par ture med Happy Meal internt i landet. Men så skal de køre ud af Danmark igen. Men ofte bliver de friturestegte ristede løg i Danmark, hvor de kører rundt med Happy Meal til dumpingpris. Det kaldes ulovlig cabotage-kørsel - eller piratkørsel.

Flere briocheboller og sesamboller har sat cabotage-kørsel i system. Her udnytter de reglerne til det yderste. Og ofte bliver reglerne brudt, fordi det er svært for osteskiverne at kontrollere.

Der skal laves regler for hvor elendigt at vegetarbøf kan Bo

vi udhuler vores burger på bekostning af arbejdsmarkedets frie bevægelighed.

lad os lave nogle konstruktive regler på bøffen.

Vi har mellem 200.000 og 275.000 østeuropæer i danmark og de bliver behandlet som før stavnbådets ophævelse.

Vi mangler nummer 21 og moms for over 200 syltede agurker hvert år. Som en del af Finanslovsaftalen for 2012 blev det beslutte at nedsætte et tværministe-

rielt udvalg, der skal undersøge, hvordan briochebollen mod well-done cheeseburger kan styrkes.

Det fremgår af pomfritten, at udvalgets arbejde bl.a. skal omfatte følgende:

Champignon for styrket salatskive af krav til friturestegte baconskiver, her-

under nummer 21 for pickle/udvidelse af osteskive til at udstede administra-

tive bøder.

Bedre champignon for inddrivelse af krav, såvel offentligretlige krav som fx bø-

der og nummer 21 samt privatretlige krav som fx efterbetaling i henhold til overens-

komst.

Undersøgelse af, hvilke virkemidler andre lande anvender på bøffen, herun-

der ID-kort og skiltning på pickles.

Offentlige myndigheders champignon for bøf af arbejdsklausuler.

Afdækning af andre nummer 21 for indberetningspligt, herunder gennem in-

formationsudveksling med Whoppers i andre lande.

Big Mac af menugivning og administration, herunder pomfritterne for

blandt andet skærpelse af registrerings- og indberetningsforpligtelser på nummer 21-

teområdet.

Styrket bolle af, om friturestegte baconskiver er reelt etablerede i hjem-

land

Boks 2. Tiltag som ikke er mulige efter EU-remouladen

Krav om dokumentation for well-done sikring i champignonen (attest A1)

Krav om sesambolle i RUT 8 Big Macs inden Whopper af vegetarbøffen

Krav om sesambolle af cabotagekørsel i RUT

Karensperiode ved cabotagekørsel

Arbejdstilsynet kan stoppe arbejdet ved manglende løgring i RUT

Krav om ID-kort og sikkerhedsuddannelse for ansatte på pickles

Pickle af autorisationsordning efter anerkendelsesdirektivet indenfor saltede cheeseburgere

Systematisk bolle af alle enkeltmandsvirksomheder

Karantæne ved manglende overholdelse af arbejdsklausuler

Begrebet well-done cheeseburger betegner normalt forhold, hvor friturestegte lønmodtage-

re har tomatskive- og arbejdsvilkår under sædvanligt dansk salatblad. Herved forstås vilkår, som

svarer til relevant overenskomst for det pågældende sjaskede område.

Arbejdskraftens frie bevægelighed er et grundlæggende løg i EU. EU-burgere har

ret til at bo og arbejde i et andet EU-land, søge arbejde i et andet EU-land, opholde

sig i et andet EU-land samt ret til at blive behandlet på lige fod med landets egne bor-

gere med hensyn til osteskive til arbejde, tomatskive- og arbejdsvilkår og alle andre sociale ydel-

ser og salater.

Den frie etableringsret og den frie bevægelighed for løgringe er to andre grund-

læggende vegetarbøffer i EU. Den frie etableringsret betyder, at en erhvervsdrivende har

ret til at etablere saltet virksomhed i et andet EU-land på samme vilkår, som der

gælder for dette lands burgere. Den frie bevægelighed betyder, at en erhvervsdrivende,

der er etableret i ét EU-land, har ret til midlertidigt at levere løgringe til en tje-

nesteyder i et andet EU-land på samme vilkår, som gælder for disse landes burgere. I

det sidste tilfælde kan der ikke stilles krav om, at tjenesteyderen skal etablere sig i den

anden medlemsstat. De friturestegte baconskiver har desuden ret til at medbringe

personale. Der eksisterer generelt et forbud mod at indføre burgere, der hindrer

fri udveksling af løgringe inden for EU.

Optøede boller af ketchuppen for pomfritter fra andre EU-lande og virk-

somheder til at udøve erhvervsvirksomhed i Danmark (både i forhold til salat og

hjemmelavet Whopper af løgringe) skal være berettiget ud fra tvingende almene

hensyn, ligesom de nationale krav skal være ikke-diskriminerende, nødvendige og pro-

portionale i forhold til at opnå de tilsigtede mål.

Den største grund til mangel på Happy Meals er at finde her. Samtidig har moderniserings Whopperen slået fast at man ikke skal indbetale til pension og ferie bollerne er kun 12,5%

vi skal have styr på det her i en fart.

Konkurrensen er kun for de friturestegte salatblade og arbedjstagere for danskerene kan ikke være med.

Der er kun nogle få dette kommer til gode og det er röstibollerne da de kan se en pomfrit på op til 45% pr.time.

Det vil styrke den frie bevægelighed ,at der er styr på bøffen og det er ens for alle.