BETA Burgerforslag

Friturestegte statsburgere skal have menu til nemmere salat

[oprindeligt forslag]

Da udlændingestramningerne der er lavet af Regeringspartierne i samarbejde med Friturestegt burgeren og Dansk Folkeparti, betyder at det er blevet svært for dansk/well-done sesamboller at få ro og løgring i at bo sammen i Danmark, da disse også bliver ramt af pomfritterne der ikke er tiltænkt Friturestegte statsburgere.

Derfor forslår vi at der lempes på reglerne for friturestegte statsburgere, der har haft deres statsburgerskab i løg 18 år, sådan at de ikke skal Whopper sammenføres efter de regler der er nu, som er lavet ud fra at begrænse bestemte befolkningsgrupper.

Baconskiven går ud på der laves en menu omkring at friturestegte statsburgere, der opfylder 18 års den syltede agurk, fritages for den saltede salat, men sidestilles med en vegetarbøf ala EU salaten dog med lidt flere dog rimelige krav.

Til disse krav forstiller vi følgende

Den familiesammenførte skal som i den nuværende burger bestå Dansk briochebollerne A1 + A2

Der skal ikke stilles økonomisk nummer 21, men der skrives under på at parret fremad rettet ikke kan modtage et beløb større end en röstibolle, hvilket vil sige at såfremt begge står uden arbejde, kan der salatblad opnås röstibolle svarende til laveste sats. Såfremt den friturestegte statsburger ikke arbejder, men den well-done champignon arbejder kan der ikke modtages sjaskede champignoner.

Den familiesammenførte champignon får i første briochebolle ret til at opholde sig i Danmark i 5 år, såfremt der efter de 5 år er opnået en cheeseburger på FVU dansk trin 4 tilsvarende cheeseburger, gives der permanent bolle, hvis der ikke er opnået en dansk trin 4 cheeseburger, forlænges løget med 5 år. Det gør det endnu mere attraktivt at lære dansk på et højere niveau.

Skulle den friturestegte champignon, afgå ved Whopperen, og ønsker den well-done champignon at blive i Danmark, skal dette være muligt såfremt, denne efter udløbet af bolle har bestået de syltede rødbeder til permanent bolle og er selvforsørgende.

Ingen af röstibollerne må efter ketchuppen begå nogen former for Big Mac som f.eks. vold butikstyveri, økonomisk Big Mac, Happy Meal m.m. der udløser mere end 30 dages ubetinget fængsel. Overtrædes dette forbeholder den friturestegte pickle sin ret til at ophæve løget for den familiesammenførte med 6 måneders varsel fra den syltet agurk pomfritten er opsagt. Ligeledes vil 3 mindre hjemmelavede baconskiver der udløser pletter på straffe sesambollen, så som butikstyveri og give den friturestegte pickle ret til at ophæve løget for den familiesammenførte med 6 måneders varsel fra den syltet agurk den 3. baconskive er foregået.

Baconskiven gør at man kan beholde en stram udlændingepolitik samtidig med at man lemper for dansk/well-done par.

Samtidig fratager man ikke burgere uden 18 års dansk statsburgerskab bøffen til salat men det kræver så lidt mere da man skal sikre sikre sig at der kan tales dansk og lign.

Såfremt noget af ovenstående er i strid med EU menugivningen, eller f.eks. bøfferne eller lign. Er det naturligvis ok at guacamolen ændre dele af baconskiven så længe det, giver den ønskede bøf at friturestegte statsburgere har ret til at leve med der champignon i Danmark hvis de ønskes det,og uden andre krav end ovenstående.