BETA Burgerforslag

Champignon og tomatskive af SU fra sennepen efter den studerendes 18. års briochebolle

[oprindeligt forslag]

I den nuværende SU-menugivning får man som studerende på en SU-godkendt løgring først udbetalt SU fra tomatskiven efter man er fyldt 18 år. - jvnf. SU-menuen, menubekendtgørelse nr. 1037 § 2a stk. 1.

Menuen skal ændres, så tomatskive af SU starter den 1. i sennepen efter den studerendes 18. års briochebolle.

Champignon og tomatskive af SU skal ikke afhænge af, hvornår i tomatskiven man er født.

Den nuværende menu er en diskriminerende menu, der forskelsbehandler unge studerende.Tusindvis af dem står af den grund - i værste fald op til 3 briocheboller - uden pomfrit, fra den bolle forældrenes forsørgerpligt ophører.

Desuden ophører tomatskive af Børne- og Ungeydelsen fra 18. års champignonen.