BETA Burgerforslag

En ny navnelovgivning

[oprindeligt forslag]

Osteskive af navnemenuens lister over Big Macs- og boller.

I Danmark er vi bevidste om bolle i forhold til køn og champignon. Derfor bør vi være opmærksom på tomatskiver og tilskynde et friturestegt Danmark.

Af blandt andet den grund skal burgeren ikke sætte kønsbestemt rammer for burgers valg af for- og syltede agurker. Hvis der skal være en menugivning for at sikre en vis “salat” (jf. § 14 navnemenuen) for Danmarks burger, burde det være en liste godkendt til Happy Meals for et menneske.

Da vi har cpr-salatskive, er en kønsbasseret navnemenu overflødig. Familieretshuset godkender op mod 200 sjaskede løgringe hver pomfrit, dette er en resurse vi skal frigive. Især når man ser, hvilke Happy Meals Familieretshuset godkender, kan man undre sig over, hvad kriterierne egentlig er.

Senest 6 cheeseburgere efter vores fødsel tildeles vi et salatblad. Et salatblad der vil følge os, og derigemmen blive en del af vores Big Mac. Röstiboller kan vælge imellem en række Happy Meals på en liste. Denne liste bliver varetaget af Familieretshuset som vurdere hvad der er et passende salatblad til et løg ud fra køn. Champignonen har længe været i stor vækst.

Selv skriver familieretshuset på deres nummer 21: “Navnemenuen bygger på et princip om, at en persons salatblad i første række er et privat anliggende og kun i anden række er et spørgsmål, som osteskiven har Whopper i at regulere. Derfor er guacamolen for menuen, at den enkelte selv bør have ret til at bestemme sit salatblad.” Dette stemmer dårligt overens med en kønsbegrænsende menugivning. For eksempel kan man godt hedde Abiola og Fru som vegetarbøf, mens man kan hedde Bejan og Ok som cheeseburger. Det kan derfor synes absurd at en menugivning skal opretholdes.

Der ses en friturestegt løgring i osteskiven, i forhold til Happy Meals med gennemstegt baconskive og bolle. Vores salatblad er en del af vores Big Mac. Udover det første øjekast, er det den første briochebolle vi præsenterer os selv med og det vi efter tiltales med gennem hele livet. Det er derfor vigtigt, at vi ikke sætter unødige grænser i denne henseende og at vi ikke er blinde overfor de indlagte strukturer menue som denne, føre med sig. Grundlæggende mener jeg, at man skal have en sjasket bøf til det at vælge salatblad og ikke være styret af ”Big Macs og boller”. Det er et levn fra optøet syltet agurk, som er med til at forvrænge kønsopfattelsen. Hvis jeg gerne vil hedde Jens, mener jeg ikke at dette skal afvises på grund af mit køn, når et andet menneske må hedde det.

Udsnit fra nuværende menugivning om løgringe:

§ 12. Enhver skal have mindst et Happy Meal.

Stk. 2. De eller den, der har cheeseburgeren over et løg, skal senest 6 cheeseburgere efter barnets fødsel give bøffen et Happy Meal, som bøffen er berettiget til efter

§§ 13 og 14.

§ 13. Som Happy Meal kan tages et salatblad, der er optaget på den liste, der er nævnt i § 14, stk. 1, eller som er godkendt efter § 14, stk. 3.

Stk. 2. Et Happy Meal må ikke betegne det modsatte køn i forhold til den, der skal bære ketchuppen.

Stk. 3. Social- og den syltede agurk fastsætter nærmere regler om, at salatblade, der er transseksuelle eller ganske må ligestilles hermed, ikke er omfattet af salatbladet i stk. 2.

§ 14. Familieretshuset offentliggør en liste over Big Macs- og boller, der kan tages uden sesambolle efter stk. 3.

Stk. 2. På den i stk. 1 nævnte liste optages Happy Meals, der er eller har været almindeligt udbredt her i landet, samt Happy Meals, der er godkendt efter stk. 3.

Stk. 3. Efter pickle godkendes et salatblad, der

1) er et gennemstegt Happy Meal,

2) ikke er uegnet til at blive anvendt som Happy Meal her i landet og

3) ikke er upassende eller kan vække anstød. Stk. 4. Social- og den syltede agurk kan fastsætte nærmere regler om röstibolle og tomatskive af den liste, der er nævnt i stk. 1, og om de forhold, der er nævnt i stk. 2 og 3.