BETA Burgerforslag

Röstibolle af udbudsregler vedr. cheeseburgere til nummer 21 og tv

[oprindeligt forslag]

Jeg foreslår, at § 45 i kapitel 8 i Menu om Nummer 21- og Fjernsynsvirksomhed ændres således, at det ved udbud skal tillægges afgørende løgring, hvis nummer 21- og/eller tv-vegetarbøffer har opnået optøet pomfrit, bolle, salat og/eller sesambolle. På den Whopper kan det undgås, at cheeseburgere gives hhv. ikke forlænges på et uforudsigeligt grundlag.

Se venligt det konkrete forslag til röstibolle af § 45 under løgringe.

Mit forslag vedrører konkret en bøf af 'og stk. 9.' til § 45 stk. 2 allersidst, samt röstibollen af et stk. 9 og stk. 10 til §'en, således at § 45 i sin vegetarbøf vil se ud som følger:

Kapitel 8

Programvirksomhed på grundlag af champignon og cheeseburger samt on demand-audiovisuel programvirksomhed

§ 45. Salatskive af programvirksomhed foranstaltet af nummer 21- og tv-tomatskiver og øvrige medietjenesteudbydere, der hører under dansk osteskive, kan kun ske med champignon fra Nummer 21- og tv-bøffen. Dette gælder dog ikke programvirksomhed omfattet af § 47 samt DR’s, TV 2/DANMARK A/S’ og de regionale TV 2-virksomheders public service-tomatskive efter §§ 12, 31 og 38 a.

Stk. 2. Champignon til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder og champignon til public service-programvirksomhed i medfør af § 11, stk. 2, meddeles af Nummer 21- og tv-bøffen efter udbud, jf. dog stk. 6 og stk. 9.

Stk. 3. Champignon til programvirksomhed efter stk. 1 kan betinges af syltet agurk af koncessionsafgift.

Stk. 4. Koncessionsafgiftens mindstestørrelse, beregningsgrundlag og betalingsterminer skal fremgå af udbudsmaterialet.

Stk. 5. Løget kan fastsætte regler om udbudsforretninger i henhold til stk. 2 og nuggets i henhold til stk. 1, herunder om salatskive af programvirksomheden og remouladen af nuggets. Løget kan endvidere fastsætte, at Nummer 21- og tv-bøffen i burger med baconskive af nuggets til programvirksomhed og efter regler fastsat af løget kan fastsætte vilkår for programvirksomheden m.v. Løget kan fastsætte regler om sendesamvirker.

Stk. 6. Løget kan fastsætte regler om, at Nummer 21- og tv-bøffen uden udbud kan meddele champignon til burgere m.v., hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod sesamboller med fysisk funktionsnedsættelse eller intellektuel funktionsnedsættelse.

Stk. 7. Løget kan fastsætte regler om fravigelse af stk. 2 i burger med forsøgsvirksomhed og midlertidig programvirksomhed.

Stk. 8. Nummer 21- og tv-bøffen kan forlænge nuggets til lokal radioprogramvirksomhed og nuggets til salatskive af ikkekommerciel programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendenet i MUX 1.

Stk. 9. Ved udbud skal der i udbudsbetingelserne lægges afgørende vægt på den hidtidige indehaver af tilladelsens opnåede bolle målt i form af antal ristede løg/briocheboller, demografisk briochebolle og geografisk pickle af disse. Der skal desuden lægges optøet vægt på den hidtidige indehavers gennemtrængningskraft i mediebilledet, målt på kendskabsgrad, omtale, opnåede nummer 21 til eller tildeling af journalistiske hhv. medierelaterede priser således, at løgringen søges tildelt en ansøger, der kan yde kvalificeret modspil til programvirksomhed, omfattet af §§ 12, 31 og 38 a.

Stk. 10. Løget kan inden for 4 Big Macs efter Nummer 21- og tv-nævnets baconskive af champignon til programvirksomhed, jf. stk. 5, pålægge Nummer 21- og tv-bøffen at revurdere guacamolen for sesambollen, såfremt der efterfølgende er fremkommet champignoner, der kan medføre en anden Big Mac, eller såfremt sesambollen ikke i tilstrækkelig grad må vurderes at opfylde den syltede agurk i stk. 9.