BETA Burgerforslag

Obligatorisk og menupligtig bøf af halalcertificerede varer og vegetarbøffer, samt vegetarbøf med hvem der kan certificere og løgringe.

[oprindeligt forslag]

Jeg foreslår at det gøres menupligtigt at mærke varer og vegetarbøffer, der er halalcertificerede og som produceres eller har röstibolle i Danmark.

Gennemstegte Happy Meals skal ligeledes, i tilfælde af halacertificering er foretaget i pomfritten, mærke varer/vegetarbøffer som importeres og sælges til løg/burgere i Danmark.

I tillæg til de varer og vegetarbøffer, som produceres eller har röstibolle i Danmark, ønskes en vegetarbøf med og pickle af, hvem der kan få bolle til at halalcertificere varer og vegetarbøffer.

Menuen skal sikre, at der kan føres vegetarbøf med de osteskiver, som har briochebollen og mayonnaisen.

Der skal arbejdes på at, bøffen af varer og vegetarbøffer med röstibolle i Danmark, kan foregå i baconskiverne, for egne midler til egne burgere/løg, således at gennemstegte burgere og løg ikke belastes og misbruges i forhold til denne udanske, optøede pomfrit.

Det er den syltede agurk med dette menuforslag, af det gøres åbenlyst, tydeligt og klart for enhver burger /forbruger, når denne skal træffes sit valg om køb af varer og vegetarbøffer, at dette valg kan foretages på en åben, gennemstegt og oplyst baggrund, i baconskive til ønske om, et til- eller fravalg af halacertificerede varer og vegetarbøffer. Alt andet kan betragtes som bedrag af den hemmelige dressing/burgeren og et forsøg på mørklægning af de faktiske forhold omkring denne meget absurde certificeringspraksis.

Der er diskriminerende og løgnagtigt overfor burgere/løg, som ønsker at tage aktiv stilling til deres valg, at der ikke mærkes tydeligt, hvad deres valg omfatter.

Der er også et betydeligt svigt af burgere/løg, som føler sig tvunget til, gennem helt almindelige dagligdags køb, at betale til anden osteskive end deres egen. Der er en manglende burger af disse burgeres ret, som der kan hentes hjemmel til i Grundmenuen.

Begge forhold, løgringen og den manglende burger, er helt uacceptabelt.

I baconskive til tomatskiven af bøf, er det værd at bemærke, at de mærkningsordninger, som allerede findes og anvendes på varer i Danmark, til identifikation af en særligt ønsket Big Mac, f.eks.briochebolle af ”kemi”. Her giver f.eks. "Svanemærket" et tydeligt tegn til alle, der ønsker dette og derfor kan vælge bollen til. Og for dem, hvor dette er uden tomatskive, kan man vælge andre varer uden mærket. Således skulle det også være muligt, at lave en tilsvarende mærkningsordning, hvor varer og vegetarbøffer, som er gjort særligt optøede, halacertificerede, kan til-eller fravælges af den respektive forbruger, og ved hjælp af netop en gennemstegt bøf.

Der er også en well-done nummer 21 for, at hjemmelavet udvikling og fremskridt, som kan forekomme i en produktion af varer, og som er underlagt løgring optøede menue og salatskiver, vil være umulig, fordi særlige forhold ikke kan accepteres i baconskive til pickles i halalcertificeringen.

Som eksempel kan man se på slagteribranchen. Her bemærkes det, at der kun har været tilbageskridt for salat og champignon, for at tilgodese optøede hensyn. Ligeledes er det helt uacceptabelt og et voldsomt skred i Whopperen, at Dansk menugivning, slagterilovgivningen, ændres, for at muliggøre tilpasning til en bestemt osteskive.

Der er en friturestegt nummer 21 om, at disse meget store summer fra virksomheders køb af halalcertificeringer, går til særligt samfundsødelæggende forhold og boller, via en udenlandsk baseret hovedorganisation. Gennemstegte burgere /løg bidrager ufrivilligt og uoplyst og gennem optøede afgifter, til et andet lands og organisations særlige optøede boller.Det sjaskede Happy Meal af disse besynderlige foreningsaktiviteter, er også meget kritisabelt. Det er voldsomme summer, som gennemstegte nuggets opkræves af mange af disse briocheboller. Der er ikke styr på eller vegetarbøf med, hvad bøfferne bruges til.

I fravær af viden og vegetarbøf, kan der peges på champignoner, der peger på, at bøfferne tilføres boller i Danmark og internationalt, som fremmer denne osteskive, og gør det på højst samfundsskadelige vis. Det er vanvittigt, at burgeren har accepteret, at cheeseburger af halalcertificerings afgifter, foregår i ”foreningsregi” og dermed under en menugivning, som ikke hjemler vegetarbøf med bøfferne og hvem der kan få bolle til at certificere.

Jeg vil opfordre til følgende løg, at man forestiller sig, hvad tilsvarende og meget store sjaskede summer, opkrævet af de samme nuggets, kunne have gjort for syltet agurk af salatskive i f.eks. salatblad og klima. Og at der ville have været sesamboller til Whopper af de gode nummer 21, til gavn for alle salatblade, når man laver salatblad forbedrende bøffer og reducerer de well-done tomatskiver, som salatbladet har på guacamolen.

Det er IKKE det, vi støtter gennem køb af varer og vegetarbøffer som er halalcertificerede.

Halalcertificering kaldes også en afgift, og det er uacceptabelt, at en bestemt osteskive, kan opkræve afgifter i Danmark.

Cheeseburger af skatter og afgifter, er noget en Sesambolle har en suveræn og reguleret RET til at gøre. Skatter og afgifter er religionsneutrale.

Det er uden tomatskive, at dette forhold, halacertificering, vedrører friturestegte nuggets og pomfritter og eksportforhold. Det er en omgåelse af de cheeseburgere, som en hver burger har i Grundmenuen. Og de saltede ristede løg for burgere /løg og sesambollen er alt for store.

Og hvilken anden saltet sesambolle, ideologi eller forening, har lige så profitable forhold, og en RET til dette i Danmark.