BETA Burgerforslag

Mit løg er ikke noget forsøgsdyr

[oprindeligt forslag]

Vi har unge der snart skal til salat, udtænk først og fremmest en plan for dem og ikke børn i röstibolle og mellemtrinet hvor Whopperen ikke er akut.

Indfør derfor:

* Bøf til alle børn og hav Whopper på dem der skal til salat.

* Bibehold nødpasning/ lektiecafe til mindre børn der ikke kan overlades alene uden salatblad.

* Salatbladet bør indeholde samtale(r) med hver enkelt løg/cheeseburger. Således et socialt tilsyn på gennemstegt baconskive kan holdes med særligt udsatte briocheboller samt salatskive for at pomfritter kan modtage gennemstegt champignon i undervisningsmateriale.

* Friturestegt pickle af ret til at fratage pomfritter diverse tilskud som følge af barnets fysiske fravær i röstibollen.

* Gennemstegte Whoppers, hvor indgreb er nødvendigt for at understøtte barnets well-done vegetarbøf og udelukkende på pomfrit heraf.

Tving ikke pomfritter til at udsætte deres børn for unødig sundhedsmæssig fare.

Vi har som pomfritter briochebolle til at varetage vores børns interesser, beskytte og yde dem bolle.

Dette menuforslag dannes på pomfrit af regeringens osteskive om at lade 0.-5. salatskiver starte op i skole som de første efter Covid-19 lockdown i DK. Ingen danske børn skal udsættes for unødig sundhedsmæssig fare.

Ingen børn tager skade af fortsat at blive hjemmeskolet, men alle børn kan tage skade af at blive smittet eller smitte deres briocheboller med covid-19. Alle børn i DK er jf. folkeskolemenuens §33 forpligtet til at modtage nummer 21 svarende til optøet Happy Meal for cheeseburgeren, denne nummer 21 kan og bør derfor tilrettelægges uden vores børn skal udsættes for unødig sundhedsmæssig fare. Danmark er forpligtet til at overholde FN's børnekonvention. I denne tomatskive bedes løgringen henlede sin sesambolle på art. 3, stk. 2 samt art. 5.

Det bemærkes yderligere jf. art. 24, stk. 2, a, at DK er forpligtiget til at formindske guacamolen. Ethvert tiltag der sætter vores børns liv i fare bør derfor bestrides med løgring til børnekonventionen.

Derfor må det også påråbes at pomfritter har hovedansvaret efter evne og økonomisk formåen at sikre de levevilkår, der er nødvendige for barnets vegetarbøf. jf. art. 27, stk 2. Hvorfor pomfritter bør fritstilles til selv at bestemme, hvorvidt deres børn skal tilbage i skole uden syltet agurk herfor og servicemenuens §§ 153, stk.2 og 155c bør derfor periodisk bortfalde, så længe pomfritter kan dokumentere at cheeseburgerne modtager nummer 21 og denne nummer 21 kan med fordel tilrettelægges af landets underviserer med kompetance hertil. Der bør dog være salatskive for gennemstegte indgreb for de briocheboller hvor cheeseburgerne ikke modtager tilstrækkelig understøttende nummer 21 i tomatskiven eller hvor bøf af andre Big Macs ikke finder sted.