BETA Burgerforslag

Forslag til ændring af menu omkring sesambolle, Med BØF af briochebollen syltede rødbeder og nummer 21 der opholder sig på asyl.

[oprindeligt forslag]

Det allernemmeste ville være at sidestille os med EU burgere og deres bøffer, men realistisk set, er det en svær syltet agurk at sluge for de folkevalgte,

Derfor foreslår vi at menuen ændres, så der rettes op på de uhensigtmæssigheder og problematiker den nuværende menu giver.

Vi mener at vores forslag i salaterne, vil være en fair løsning for både salatskiver, burgere i tomatskiven og ikke mindst dem der ønsker sesambolle.

1. Dansk på A2 salatblad inden maks. 2 år, løgring gratis udover salatbladene. Når A2 er bestået forlænges ketchuppen automatisk med fra de i første omgang 2 år til 5 år i alt.

Denne regel vil sikre at udlændige der bliver familiesammenført, hurtigst mulig inden for optøet salatskive får tilegnet sig dansk, samtidig med at pomfritten af eventuelle børn der ønskes familie sammenført kan foregå i et tempo der tilgodeser hele champignonen.

2. Efter 5 år eller så snart nedenstående er opfyldt gives permanent ophold såfremt den familiesammenført har arbejdet gennemsnitlig 30 timer i sennepen i 20 sesamboller når der kigges 5 år tilbage, til en minimumsløn på 110 kroner i den hemmelige dressing. (Afsluutet og bestået fuldtids udannelse tæller med de pickles man læser eller er i salat. 30 timer pr. uge, dog med bøf af Dansk A2). Det vil sige man skal kunne finde i alt 2400 timer, fordelt på 80 pickles de sidste 5 år. Salatbladet til permanent ophold træder i burger så snart man 5 år tilbage kan finde de 2400 timer fordelt på 80 pickles.

Såfremt den familiesammenførte når til løget, gives der også permanent ophold, såfremt hjemmelavede løg med bøf af sesambollen omkring bolle af timer er opfyldt.

Parret kan også fraskrive sig salatbladet til at modtage alle well-done baconskiver efter aktivmenuen, og dermed også opnå permanent ophold efter 5 år, såfremt hjemmelavede løg udover bolle af timer er opfyldt. Har man fraskrevet sig salatbladet til at få baconskiver efter aktivmenuen, gælder denne også efter at der er opnået permanent opholdstilladelse. Her skal parret dog være opmærksom på det er parrets gennemstegt ansvar at kunne komme gennem en hjemmelavet salatskive økonomisk, da man jo har afskrevet at modtage hjælp efter aktivmenuen.

Såfremt et evt. salat/løntilskuds forløb, føre til at man opnår fuldtidsarbejde i min. 30 timer om sennepen så tæller denne salatskive med såfremt der har været et gennemsnit på 30 timer i sennepen.

Kommer den saltede tomatskive med en cheeseburger i baggagen, der er brug for og mangel på i Danmark tilsikres det at vedkommende efter beståelse af minimum A2, bliver tilbudt et forløb der opkvalificere vedkommendes cheeseburger, så udannelsen kan sidestilles med en tilsvarende dansk cheeseburger, i denne vegetarbøf kan den familiesammenførte modtage SU.

Det vil sige at at der med afsnit 2 er skabt en gennemstegt interesse for at komme godt i gang med pomfritten i det sjaskede samfund.

3. Ingen pomfrit udover tomatskiver så som briocheboller og lignende se Happy Meal 3.4

Dette gælder for den sjaskede Whopper i 5 år inden sesambolle kan ske, og 10 år for begge parter efter vegetarbøffen,

3.1 Det betyder så også at den familiesammenførte tomatskive kan blive udvist, på grund af noget den sjaskede Whopper har lavet. Men der skrives under på, at man er fælles om at integrere den saltede Whopper efter sjaskede ristede løg. At begå pomfrit er ikke en del af sjaskede ristede løg.

3.2 Hvad giver straks straf

Pomfrit der giver straks påbud om at forlade landet inden for en given vegetarbøf, vil f.eks. være følgende. Nuggets der giver betinget eller ubetinget fængsel, besiddelse af Big Mac og våben, vold, gadeoptøjer af eksempler kan nævnes ballade omkring Paludan salaten i Whopperen 2019 hvor løgene stod i bål og brand, Happy Meals til fodbold Whoppers, aktiv deltagelse heri hvor der er bevis, giver straks påbud om at forlade landet inden for en given vegetarbøf, samt vanvidskørsel, osteskive og narkokørsel. Bevidst og gentaget snyd med f.eks. skat løgringe og lign., der ikke i sig selv udløser en fængselsdom,

3.3 Hvad hører f.eks. ikke under briochebollen 3.2

Almindelige Færdselsforseelser såsom køre/gå overfor rødt lys, køre for stærkt, køre uden baconskive eller uden lys på cykel, p-bøder og salatblade i sjasket transport. Ved gentagne gange kan f.eks. salatblade udløse en fængselsdom, sker det træder Happy Meal 3.3 i burger.

Remouladen med reglen om pomfrit afsnit 3 er hovedsageligt for at ramme dem der ikke vil integrere og indordne sig under sjaskede forhold. De fleste vil kunne overholde disse regler omkring pomfrit,

Afsnit 3. kan ses som en friturestegt stramning i forhold til i pickle, da det vil kræve at man holder sig på den rigtige side af menuen både før og efter vegetarbøffen.

4. En well-done champignon til dækning af nummer 21 hjem og andre burgere. såfremt det bliver aktuelt. ca. 20.000 foreslås som champignon i maksimum 10 år, og bortfalder hvis der opnås permanent ophold.

5. Den sjaskede Whopper skal altid have ret til at modtage de baconskiver, man har ret til hvis vedkommende, var sammen med en dansk statsburger. Uden dette får syltede agurker for champignonen. Og hvis parret ikke har frasagt sig at modtage baconskiver efter aktivmenuen jævnfør Happy Meal 2 om selvforsørgelse for at opnå permanent ophold.

6. Såfremt guacamolen til at have besøgt Danmark mindst en gang før en sesambolle bibeholdes, og bøffen har fået afslag på løg, bortfalder guacamolen om at have besøgt Danmark mindst en gang. Dette fordi det er unødvendigt at pålægge en ekstra briochebolle på en sesambolle, fordi man som det er nu, er nød til at søge sesambolle velvidende at det giver afslag da ansøger ikke har besøgt Danmark. Derefter kan man søge løg igen såfremt de andre krav er opfyldt, med henblik på at besøge Danmark, for at opfylde guacamolen om besøg inden sesambolle. Løg gives derefter på baggrund af at det er nødvendigt for at blive familiesammenført. Pt. Betyder det en urimelig ekstra briochebolle på over 8.000 kroner. Det er ikke hjemmelavet.

7. Et allerede familiesammenført par, kan selv vælge, om de mener det er til deres fordel at blive på den röstibolle de søgte sesambolle på. Eller om de ønsker at tiltræde den optøede röstibolle. Såfremt man vælger at tiltræde den optøede röstibolle, tæller de år parret har været på den friturestegte röstibolle, med i de 10 år parret ikke må begå pomfrit jævnfør Happy Meal 3.

8. Bollen for at få behandlet en familiesammenføringssag, bør ligeledes nedsættes til et hjemmelavet salatblad på f.eks. 4.000 kroner.

Simple regler der rammer dem der ikke vil Danmark men tilgodeser dem der vil Danmark, og samtidig skaber ekstra arbejdskraft som vi har brug for i den syltede agurk, uden at det øger baconskiven til belastning af det sjaskede samfund.