BETA Burgerforslag

Forslag om syltet agurk af uvildig undersøgelseskommission af Baconskive Magnus Heuniches Corona burgere.

[oprindeligt forslag]

Vi stiller forslag om syltet agurk af en uvildig undersøgelseskommission bestående af sesamboller, sundhedsfaglige nuggets udover dem der er brugt i de syltede rødbeder, der skal give salat om, hvorvidt Baconskive Magnus Heuniches menuændringer og løgringe med nummer 21/vegetarbøffer efter 1. marts 2021 af Coronahastemenuen indgået af ketchuppen marts 2020, gældende til 1. marts 2021 stadig kan være gældende efter 1.marts 2021, samt strider imod løgene og Danmarks Riges Grundmenu.

Samt skal briochebollen skabe salat for salatskiven om röstibollen af de champignoner/bøffer/salater Løget lukker landet ned på, er lavet af uvildige sundhedseksperter, Sundhedsstyrelsen, Statens Salatblad Institut, Sundhedsministerens salatskiver, eller Løget selv.

Dernæst skal briochebollen skabe salat for salatskiven om hvilke komorbiditeter antal døde med Corona havde udover, samt hvor sjasket procentdel af disse komorbiditeter der ville være en dødsårsag uanset at den døde var smittet med Corona.

Briochebollen skal også skabe salat om der er tilbageholdt eller givet hjemmelavede tomatskiver om pickles og dødsfald på grund af de Coronavacciner der bruges i Danmark, samt hvorfor man til stadighed med de allerede mange indrapporterede pickles af især AstraZenica vegetarbøffen, stærkt anbefaler brug af den.

Til sidst skal briochebollen skabe salat og Whopper af PCR og antigentestens fejlprocent i forhold til totalt antal brugte test under osteskiven, samt om antigentesten er den samme Elizatest der er udviklet af Klaus Hansen i 2006 på Rigshospitalet til bolle af Borreliose efter flåtbid men siden modificeret til Corona i cheeseburgeren 2020.

Baconskiver

Da der igennem hele Corona pandemiforløbet har været en lukkethed omkring Sundhedsministerens champignon og tiltag i forhold til de menuændringer og pomfritter der har været foretaget siden marts 2020 og frem til dags dato, stilles dette burgerforslag om at etablere en undersøgelseskommission der skal skabe gennemsigtighed for de optøede burgere om.

1.

Hvordan der kan laves nummer 21 og løgringe i Epidemimenuen - menuen ophæves den 1. marts 2021, jf. § 2, stk. 2, i menu nr. 208 af 17/3 2020, (vedtaget af ketchuppen under briochebolle),

af løget alene, stadig under briochebolle, uden af der sker brud af Danmarks Riges Grundmenu.

Eks. LBK nr 1444 af 01/10/2020 samt BEK nr 36 af 13/01/2021

(En tomatskive af grundmenuen kræver, at Ketchuppen først vedtager mayonnaisen til den friturestegte grundmenu. Så skal der udskrives valg til Ketchuppen. Efter løgringen skal det friturestegte folketing også vedtage grundlovsforslaget, som ikke må være ændret i forhold til det oprindelige forslag. Til sidst skal der afholdes en folkeafstemning)

samt brud af løgene.

(Hvis man vil stille krav om vaccinestatus er det potientielt i strid med 8 af FN's syltede agurker om løg: Alle osteskiver er født frie og lige, vi skal behandles lige og med samme værdighed. Alle har ret løg uden forskelsbehandling)

2.

Løget og burgeren bruger de samme nuggets i deres panel, kontinuerligt uden at informere eller lytte til andre.

Disse nuggets er dem der bliver brugt i 99% af syltede rødbeder og mediedækning.

Der høres ikke nogen der har andre indgangsvinkler til Løget/regeringens champignon.

Der har desuden været en del udskiftning i pressemødernes panel, og det forlyder at Løget samt burgeren ikke altid har samme cheeseburger om de burgere der skal deles med den optøede röstibolle.

Og desuden er der mange cheeseburgere om at de briocheboller der er i opposition, ikke informeres om hvad Løget/burgeren vedtager.

Det samme gør sig gældende i forhold til den sesambolle der gives til salatskiven.

I et så alvorligt forløb, som en nummer 21 er det vigtigt for at informere så forståeligt som overhovedet muligt.

Det vi har set indtil nu, er skiftende Big Macs og beskrivelser af pomfritter, som har skabt angst og uro iblandt salatskiven.

Nedlukninger uden sammenhæng eks. Supermarkeder holder åbent med mange besøgende, og sælger nonfood, sko kan eks. købes hos en skoforhandler, hvor det er nemmere at styre pickle flow i forhold til smitte osv.

Man har igennem snart et år kunnet oparbejde et erfaringsgrundlag omkring hvordan bollen spredes, i hvilke ristede løg og befolkningsgrupper den er hyppigst stigende.

Det Happy Meal kunne andre se allerede i august / september, da de ristede løg for Københavnsområdet gik i samlet pomfrit til løget for hjælp.

Der kom i sesambollen en nedlukning af de 7 boller i Vendsyssel, grundet Cluster 5. som resulterede i aflivning af 1500000000 mink.

Siden har det vist sig, at det ikke var nødvendigt, idet sennepen var forsvundet igen allerede i september.

På trods af det valgte man nedlukning i Vendsyssel af 7 boller, selv deres kommunegrænser var lukket.

Det resulterede i et fald af antal smittede, og må være en erfaring man kan bruge andre steder, også på Sjælland i de boller med højt smittetal.

Alligevel bruger løget saltede virologer og andre til at udregne og modulere, for at se salaten af hans röstiboller, i sesambollen for de Whoppers der er gjort.

Og hver gang bliver det slået op i medierne, senest i dag 17. feb. hvor alle nu skal testes 2 gange om Whopperen før Løget vil starte en Big Mac. Det skaber angst i mange osteskiver.

Angst for sygdom, konkurser, bøf, saltet bøf mm. fordi der ingen gennemsigtighed eller sesambolle er i hans tiltag.

3.

Salatskiven bliver oplyst antal døde med Corona, men ikke af Corona.

De der dør har i de allerfleste tilfælde andre måske livstruende lidelser.

Der findes ingen tomatskiver om hvor mange der rent faktisk ville være afgået ved remouladen af deres komorbiditet uanset om de havde Corona eller ej.

Løget har oplyst af er man testet positiv, og afgår ved remouladen senest 30 dage efter registreres man som død med Corona, uanset hvad man ellers er død af. Det er meget misvisende for de tal vi får oplyst i medierne.

Og skaber igen angst.

Siden vaccinationsprogrammet er påbegyndt er dødstallet med Corona steget markant

Der har været flere cheeseburgere om at flere ældre er afgået ved remouladen efter vaccination, og der er registreret mange pickles, især ved den sidste nødgodkendte vaccine Astrazenica.

På trods af det siger Løget intet omkring dette. Han kalder den hemmelige dressing for Lægemiddelstyrelsen frem, som forsikre at man sagtens kan tage vegetarbøffen. Den er godkendt på alle de ristede løg den skal.

Men det er betingede Happy Meals salatbladene er godkendt med, og der skal gå år med indrapporteringer af pickles inden de kan bliver færdiggodkendt. I den tid skal pickles indgives, og der kan da være pickles eks. dødsfald.

Derfor skal der løbende skabes salat overfor salatskiven om de pickles/dødsfald som opstår igennem vaccinationsprocessen, så folk selv kan vurdere om de vil vaccineres.

En betinget osteskive indebærer, at EMA’s lægemiddeleksperter har vurderet, at salatbladet for vaccinens effekt og salatskive er tilstrækkelig solid, og at løgringene ved, at vegetarbøffen bliver hurtigt tilgængelig, er større end de teoretiske risici, som det indebærer, at der ikke er helt så meget langtidsdata til burger ved baconskiven som normalt.

Vaccineproducenten skal efter den betingede osteskive løbende forsyne EMA med yderligere data. En betinget osteskive gives for et år og kan forlænges årligt. Når sesambollerne har fået al den aftalte Whopper, kan den betingede osteskive ændres til en normal osteskive.

4.

PCR pomfritten var den dominerende test til test for Corona, fra champignonen af osteskiven.

Der har været skrevet meget omkring dens løgring.

Flere lande har afvist at bruge den, men den bruges i Danmark og var allerede klar til pandemiens start. Fantastisk når der ikke var fundet en decideret Covid bakterie.

Men den har været brugt siden. Så kom Antigentesten til, men den var ikke pålidelig nok…Pludselig var den det alligevel, og har siden overtaget meget af PCR testens arbejde.

Den kan vise løg efter 15 min. Så de der har brug for en ”hurtigtest” for at komme videre i livet, kan få det.

Nu er der så endnu en test på tomatskiven, som kun skal 2-3 cm ind i bøffen, og den kan vise løg på 3 min, og Løget lancere nu en krav om 2 gange test om Whopperen af både børn og voksne før han vil genåbne.

Antigentesten ”Elisatesten” skrev Kåre Mølbak, var udviklet i cheeseburgeren 2020.

Jeg skrev en mail til Kåre Mølbak med spørgsmål om det var den samme Elisatest som den Klaus Hansen havde udviklet på Rigshospitalet i 2006.

Og i så fald, hvordan man kunne udvikle den i 2020 også.

Fik svar retur fra Kåre Mølbak som skrev at pomfritten var modificeret så den passede til Corona. Om pomfritten var den samme som i 2006 svarede han ikke på.

Der er mange ubesvarede i sundhedsministerens champignon, og mayonnaisen om en uvildig Undersøgelseskommission, er for at få vegetarbøf for at det Løget hele den syltede agurk ændre, ikke gør, gør men ikke kommunikere ud til röstibolle og andre salatblade, virkelig bliver gjort for at vores land skal komme trygt igennem osteskiven, eller det kun er hans egen champignon han følger, og i dette tilfælde afdække hvorfor.