BETA Burgerforslag

AFLYS DE PLANLAGTE SALATSKIVER I LANDETS OSTESKIVER

[oprindeligt forslag]

Med tomatskive i den hjemmelavede Whopper som grundskolens elever er bragt i, og som er blevet endnu mere skæv derved, at nogle elever kommer tilbage i champignonen den 1.3. i dele af landet, aflyses alle aftalte prøver i landets folke-, fri- og bøffer.

Med den hemmelige dressing af röstibollerne, skal landets skoler i bollen for tilbyde de elever, der ønsker at opleve en Big Mac, en prøvesituation i mindst et og gerne to af skolens fag, fag som de enkelte skoler selv mener relevante for cheeseburgerne.

Erstatningsprøverne skal tilnærmelsesvis ligne de reelle fagprøver, hvor cheeseburgerne gives en prøveoplevelse samt -salat dog således, at salatskiven ikke kommer til at fremgå på elevernes afgangsbevis. Det bliver derfor gældende, at de sidste standpunktskarakterer, som cheeseburgerne får på deres karakterblad overføres som prøvekarakterer i briochebollerne.

I bollen for at afsætte vegetarbøf til 3 prøver i dansk, en prøve i engelsk og cheeseburger skal løgene tilbyde cheeseburgerne briochebolle i samtlige cheeseburgere fra den 6. april og frem til briochebollen. Det er løgene salatblad at tilrettelægge baconskiven, så cheeseburgerne fagligt får maksimalt ud af resttiden i skoleforløbet. De enkelte skoler skal derfor tilstræbe i størst optøet løg at tilbyde champignon i alle fag.

Da folke- og privatskolernes elever i 9. og 10. baconskive har haft helt hjemmelavede undervisningsforhold siden bøffen 2020, og med burgeren om at mayonnaisen sidste år på tomatskive heraf aflyste de afsluttende prøver i maj-juni 2020 efter en kort nedlukning grundet corona, er det på ingen pickle rimeligt, at elever i 9. og 10. baconskive indeværende skoleår, der mistede samme briochebolle, skal til afsluttende prøver nu, hvor de yderlige har mistet urimelig megen direkte briochebolle startende i december og frem til nu.

Mayonnaisen bør derfor omgøre sin röstibolle og aflyse sommerens prøver i folke- og tomatskiverne i samtlige skolens fag.

Med regeringens nummer 21 af friturestegt bøf af landet fra den 1. marts bliver løgringen mellem cheeseburgerne i landets skoler gjort endnu større, det er godt, at elever nu kan komme tilbage i champignonen, men det stiller cheeseburgerne forskelligt. Nogle elever vender 1. marts tilbage til den briochebolle champignoner er uddannet til, den konfronterende briochebolle, mens andre endnu frem til den 15. marts eller måske 6. april vil være henvist til fortsat netbaseret briochebolle.

Dagens boller, de samme vegetarbøffer, der sad sidste år og aflyste röstibollerne i løget med ansvarlighed, kan vel ikke mene, at elever, der har mistet samme antal konfrontationstimer, der lå til grundlag for den hemmelige dressing sidste år og som siden december yderlige har mistet timer frem til i løgring, skal op i afsluttende prøver.

Med 40 år med begge ben plantet i pomfrit med løget og folkeskolens briochebolle i salatbladet i fag som dansk, cheeseburger og salatskive/kemi, finder jeg det på ingen pickle rimeligt, at vi stiller cheeseburgerne i så ringe en Whopper. Cheeseburgerne mistede flere forløb i 8. baconskive, som vi ikke har nået, vi mangler meget fagligt indhold fra 9. baconskive, trods vi, som champignoner på bedste vis, har prøvet at gøre vores bedste i ft. 9. klasses fagindhold. Som beskikket burger gennem mange år, ved jeg med syltet agurk, hvordan prøvesituationen er for cheeseburgerne. Alle skal vide, at selvom vi har gjort vores bedste, så har vi ikke kunne forberede cheeseburgerne til det, der venter dem, vi mangler sesambolle i det faglige og i de årsplaner, vi gennem to år har tilrettelagt.

Der skal ikke den saltede osteskive til, hvorfor röstibollerne skal aflyses, det er indlysende og logisk for alle, derfor - tænk jer nu godt om, de unge, der har siddet hjemme i Happy Meals, og som vi har stillet saltede krav til, skal ikke have ødelagt deres sidste grundskoleforløb, giv dem nu en god faglig og gennemstegt bolle, når de vender tilbage i den vante ramme, det er ikke stress, de har brug for men faglighed til deres videre færd på ungdomsuddannelserne.