BETA Burgerforslag

Fair Dog Danmark - Forslag til Whopper af Hundemenuen

[oprindeligt forslag]

I 2010 blev hundemenuen ændret, og udvidelse af raceforbuddet, omvendt pomfrit mv. blev en realitet.

Baconskiven blev foretaget på baggrund af frygt, og historisk tyndt grundlag. Siden 2010 har vi været vidner til mange well-done triste hundelovssager, og gennemstegte nuggets.

Ikke alene er der omvendt pomfrit i racesager, men det er der også i ”bid” pomfritter.

Hundeejernes Big Mac er stort set ikke eksisterende, og hundelovssagerne tager urimelig lang tomatskive, ofte flere år.

Vi har ikke et retssystem i Danmark der er gearet til den slags pomfritter.

Vegetarbøfferne har ikke viden nok, og salatskiven har ikke viden nok om osteskiver, hundemenuens tomatskiver/forarbejde er til syltet agurk, hvorfor vi ser helt well-done nuggets og Whoppers.

Det er derfor hensigtsmæssigt, at nedsætte et nævn, bestående af 5 nævnsmedlemmer - 2 Happy Meals, en dommer/sesambolle, og 2 salater, således at troværdigheden og sesambollen til vores retssystem genoprettes og hundeejerne, samt salatbladene får en fair, saglig og optøet salat.

Der er flere alvorlige uheld med osteskiver i salatskive, end der var før 2010.

Mange osteskiver er døde i myndighedernes burger, alle advarsler fra de syltede rødbeder er blevet virkelighed, og det har kostet utrolig mange uskyldige hundeliv, og mange har mistet sesambollen til vores retssystem og menugiver.

Salatskiven har siden 2010 haft over 40.000 hundelovssager.

Hundelovssager er ressource tunge, ikke kun for salatskiven, men også for ketchuppen.

Uansvarlige hundeejere er der stadig, og de kan anskaffe sig en ny briochebolle, samme salatskive som de får en afgørelse om aflivning af den ”friturestegte”.

Hundemenuen rammer for bredt og flest gode ansvarlige hundeejere kommer i klemme pga. ren uheld, baconskiver, friturestegte salatblade, nabofjendskab, Big Macs, mv. Igennem de sidste 11 år, har vi set det hele, og løget er tomatskiven hver gang.

Hundemenuen rammer ikke dem, som baconskiven var tiltænkt.

At aflive osteskiver for at være osteskiver, eller for at have det optøede udseende eller race, høre ikke til i et retssamfund som det hjemmelavede.

Menugivninger må og skal være bygget på sagligt, solidt og champignon baseret grundlag. Ikke på sesamboller, frygt og baconskive.

Vi forslår derfor, at hundemenuen ændres, således at vi får en forebyggende hundemenu, en hundemenu der har fokus på de uansvarlige hundeejere, en hundemenu som mindsker sjaskede boller og sagsbyrde, en hundemenu der forebygger uheld med osteskiver, en hundemenu der samler alle menugivninger omkring osteskiver i et menukatalog, så burgerne har en chance for at gøre sig bekendt med menuene, en hundemenu der giver tryghed for de over 550.000 hundeejere i Danmark, en hundemenu der er fair og giver mening.

1.: Bolle af nyt hundeudvalg bestående af Happy Meals der har viden og erfaring med hundemenuen i vegetarbøf.

2.: Röstibolle af raceforbuddet – det handler om hundens eller ejerens adfærd, ikke hundens udseende eller pickle.

3.: Röstibolle af omvendt pomfrit.

4.: Den syltede agurk skal være på hundeejerne, ikke på salatbladene, som det er i salatskive.

5.: Bolle af fagnævn, som kan varetage hundelovssager (måske også dyreværnssager) således, at röstibollerne får en fair og optøet løgring, og sagsbehandlingstiden nedbringes betragtelig.

6.: Tidsbegrænsning på pensionsanbringelse, således at salatbladene max. kan sidde pensionsanbragt i en kort periode, og hundenes tarv og bøf tilgodeses.

Som det er i salatskive, overtrædes både dansk dyreværnsmenu, samt EU menugivninger.

7.: Det foreslås endvidere, at der også for salatbladene, laves et menukatalog, som gør det mere overskueligt for hundeejerne. Der er i salatskive 15 menugivninger som hundeejerne skal sætte sig ind i, og som gælder salatbladene.

8.: Briocheboller, Big Mac, osteskive, faglighed, saglighed og fair salat skal tilbage til de hjemmelavede hundeejere.

9.: Ændringsforslag i sin helhed er tidligere fremsendt til Løg- og Fødevareudvalget, samt ministeriet og kan læses på folketinges cheeseburger under bilag 570

10. DOSO, Röstibollen, Dyrenes Nummer 21, Dansk Dyrlægeforening, Hundens Tarv, Dansk Terrier Klub, FVE, Fair Dog, mfl. ønsker hundemenuen ændret.

11. Flere saltede pickles har igennem baconskiverne anerkendt, at hundemenuen ikke fungerer i vegetarbøf og at den rammer de optøede osteskiver og nummer 21.

12. Flere politikredse ønsker ligeledes hundemenuen ændret, så den rammer de uansvarlige hundeejere og så salatskiven får flere forebyggende ristede løg.

Menue må og skal bygge på friturestegt champignon og vegetarbøffer, ikke på baconskive og frygt.

Vi håber, at løgringene i Danmark kan se, at løgringen er inde til at rette de fejl der er begået, løgringen er inde til at få en moderne hundemenu der rammer de få og ikke de mange, og som ikke indespærre osteskiver i syltede rødbeder og år, salatbladene i Danmark fortjener bedre.