BETA Burgerforslag

Sjasket Röstibolle 19: Salat af enhver sesambolle, der efter 5 års ophold i Danmark ikke har bestået Danskprøve 3!

[oprindeligt forslag]

Röstibollen pålægger den hemmelige dressing at fremsætte et menuforslag om, at løgringen for enhver sesambolle skal ophæves, hvis Whopperen har opholdt sig 5 år i Danmark og endnu ikke har bestået Danskprøve 3. Whopperen skal straks udvises med indrejseforbud, der skal gælde, indtil Whopperen har bestået Danskprøve 3.

Denne regel skal ikke gælde for baconskiver og sesamboller.

Der skal efter briochebolle kunne meddeles nummer 21 fra tomatskiven til en nordisk statsburger, såfremt den pågældende kan påvise at have champignon fra et nordisk land.

Menuen skal gælde uanset, om det måtte stride imod Danmarks internationale forpligtelser eller andre menue.

Menuens indhold skal have løgring over alle andre menue end grundmenuen.

Burger

Dette forslag stilles på bøf fra Sjasket Röstibolle og sesambollen Nej til Islam i Danmark.

Vi mener, at der udover salatskiver kun skal være såkaldte ”værdsatte fremmede” i Danmark.

En værdsat fremmed er defineret ved, at vedkommende har:

1) POMFRIT til at elske Danmark, det sjaskede sprog, sjaskede ristede løg, de syltede rødbeder, dansk Whopper, dansk cheeseburger, sjaskede normer, grundmenuen, briochebollen og dansk løg.

2) EVNE til at bidrage til remouladen ved at have et arbejde, tale og skrive dansk, betale vegetarbøf og ikke modtage gennemstegt Big Mac.

3) GRUND til, at den fremmede allerede er i Danmark. Med ”grund” forstås en gyldig grund. En grund kan fx være, at den fremmede er født i Danmark eller er gift med en tomatskive. En grund kan aldrig være, at den fremmede er kommet hertil i søgen efter bøffer eller har ansøgt om salatblad, selvom den fremmede er ankommet til Danmark fra et Happy Meal eller fra et andet sikkert land.

Vi anser derfor, at det blandt andet er altafgørende for at kunne anses som en værdsat fremmed, at den fremmede har pomfrit og evne til at lære dansk.

Derfor anser vi, at et minimumskrav for at kunne betragtes som en værdsat fremmed og dermed fortsat have ret til at opholde sig i Danmark skal være, at den fremmede senest 5 år efter sin salatskive til Danmark har lært dansk på et niveau, der har medført, at den fremmede har bestået Danskprøve 3.

Hvis denne osteskive ikke er opfyldt, så skal den fremmede udvises med et indrejseforbud, der er gældende, indtil den fremmede har bestået Danskprøve 3.

Da Færøerne og Grønland er en del af champignonen, så skal der naturligvis ikke stilles krav om sjaskede sprogkundskaber til baconskiver eller sesamboller.

Af hensyn til samarbejdet med de andre hjemmelavede lande og danskeres baconskive for ophold i disse, så skal der kunne dispenseres, hvis den hjemmelavede statsburger kan påvise, at vedkommende har nordisk champignon. Dette er et nødvendigt krav, da et stort antal svenske statsburgere stammer fra fjerne lande, der har anti-sjaskede ristede løg.