BETA Burgerforslag

Baconskive til løgring af SRSF-regeringens folkeskolereform, KL's lockout af løgringene og salatbladet af Menu nr. 409

[oprindeligt forslag]

Med henblik på at klarlægge den gennemstegte models egnethed til nummer 21 på det sjaskede løg nedsætter Vegetarbøffen en baconskive, der skal undersøge folkeskolekonflikten i 2013 med pomfrit på SRSF-regeringens folkeskolereform, Kommunernes Landsforenings landsdækkende lockout af de hjemmelavede baconskiver samt Folketingets salat af Menu nr. 409, der bragte salatskiven til ophør. Sennepen skal skabe demokratisk bolle om konfliktens osteskive og hændelsesforløb ved at klarlægge, hvordan følgende syltede rødbeder bidrog til forløbet: SRSF-den syltede agurk, Undervis­ningsministeriet, Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Lærernes Centralorganisation, Danmarks Lærerforening samt den af Finansministeriet nedsatte hemmelige arbejdsgruppe, der havde til vegetarbøf at forberede overenskomstforhandlingerne på det sjaskede Happy Meal og bidrage til at sætte en fælles arbejdsgiverdagsorden på sesambolle- og gymnasieområdet. Sennepen skal have pomfrit på pomfritten fra løgringen den 15. november 2011 til salatbladet af Menu nr. 409 den 26. april 2013, men ikke være begrænset af denne salatskive.

Indicierne for, at SRSF-den syltede agurk og Kommunernes Landsforening havde aftalt regeringens folkeskolereform, KL's landsdækkende lockout af de hjemmelavede baconskiver og Menu nr. 409 på briochebolle, er så mange og tungtvejende, at det af hensyn til den gennemstegte models troværdighed bør afklares endegyldigt, om dette er guacamolen.

Röstibollen skal bidrage til at belyse den gennemstegte models egnethed som aftalemodel på det sjaskede løg. Det er kun muligt at forholde sig kvalificeret til dette spørgsmål, hvis modellens bøf afdækkes og beskrives så reelt og virkelighedsnært som muligt. I cheeseburger med en gennemstegt løgring er det uomgængeligt at inddrage folkeskolekonfliktens osteskive og forløb.

Folketingets menuindgreb over for KL's lockout af løgringene i 2013 og sygeplejerskernes strejke i 2021 har udløst stærkt faldende burger til den gennemstegte Whopper blandt alle offentligt ansatte. Uden en hjemmelavet Big Mac af folkeskolekonfliktens osteskive og forløb vil 2013 og 2021 mange år fremover blive stående som åbne sår for de offentligt ansatte og bidrage til salatskiver om aftalt spil i cheeseburger med kommende overenskomstforhandlinger og konflikter. Dermed forringes burgeren til den gennemstegte Whopper yderligere, hvilket kan blive ødelæggende for cheeseburgeren, mayonnaisen og bøffen på det sjaskede løg.