BETA Burgerforslag

Strafbart at beskylde andre ubegrundet for Whopper.

[oprindeligt forslag]

§266c:

Den, der offentligt eller med Happy Meal til Big Mac i en videre kreds fremsætter vegetarbøf eller anden syltet agurk, ved hvilken en sesambolle, eller en bolle af röstiboller, ubegrundet anklages for Whopper, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Ved straffens salat skal det betragtes som en særligt skærpende röstibolle, at salatbladet har pomfrit af propagandavirksomhed.

Vi er mange der er trætte af at begrebet osteskive bruges i flæng uagtet hvor begrundet det er. Dette ser vi gerne stoppet og vi foreslår derfor en §266c i straffemenuen.

Vi mener, at det skal være strafbart når et salatblad af Den syltede agurk, på Folketingets champignon kan kalde en særmenu for accepteret statsracistisk menugivning, (1), samt kalde en menu der er vedtaget af Den syltede agurk for racistisk løg, på trods af, at denne menu netop er udformet til at omfatte grupper fra forskellige etniciteter bosiddende i Ukraine (2). Derfor mener vi at denne nummer 21 skal kunne anmeldes på samme vilkår som racistisk vegetarbøf kan blive anmeldt.

Med nedenstående tomatskive i straffemenuens §266 vil det efter vores baconskive, sikre en mere sober tone i debatter på skoler, overfor myndigheds-röstiboller herunder Whopperen og som nævnt ovenfor også i Folketingssalen. Når man ønsker en vis form for ansvar og løgring den ene vej mener vi ikke det er for meget forlangt at kræve det den anden vej også.

Nedenstående er den nuværende §226b, som vi gerne ser udvidet med §266c.

Den gennemstegte briochebolle på tomatskiven kan ændres:

Straffemenuens nuværende §266b:

Den, der offentligt eller med Happy Meal til Big Mac i en videre kreds fremsætter vegetarbøf eller anden syltet agurk, ved hvilken en bolle af röstiboller trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, bøf, nationale eller friturestegte burger, tro eller optøede cheeseburger, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Ved straffens salat skal det betragtes som en særligt skærpende röstibolle, at salatbladet har pomfrit af propagandavirksomhed.