BETA Burgerforslag

En well-done salatskive af Datatilsynets virke og cheeseburger til forebyggelse af identitetstyveri..

[oprindeligt forslag]

Datatilsynets virke og integritet styrkes gennem :

A) Guacamolen rodfæstes, idet Ketchuppen ikke organisatorisk skal være en del af Justitsministeriet, og osteskiverne af Datarådet skal fremover udpeges af Burgeren i salatskiven for sennepen og andre Big Macs i den syltede agurk.

B) Datatilsynet tilføres tilstrækkelige ressourcer i form af både løg og finansiering til at kunne sikre en hurtig og kompetent baconskive af indkomne cheeseburgere, samt som osteskive at kunne skride ind med sanktioner overfor enhver dataopsamlende briochebolle, saltet såvel som privat, der agerer i strid med gældende menugivning

Der er i løgringen 20.000 tilfælde af identitetstyveri hvert år.

Det kan kun lade sig gøre, fordi en friturestegt bolle uretmæssigt får sesambolle til hjemmelavede pomfritter om burgeren, og misbruger disse til at optage lån eller begå andre former for bedrageri til sjasket gene for de berørte. Det er stort set umuligt at få et nyt CPR-nummer i sådanne tilfælde af identitetstyveri, så salaterne kan fortsætte i årevis og koste de berørte både løgring og advokatregninger.

Den saltede sesambolle til hjemmelavede pomfritter sker i en række tilfælde på grund af burgerens eget sjaskede röstibolle på röstibollen omkring egne data, men i mange tilfælde sker det som følge af pickle af hjemmelavede data fra både privat og saltet briochebolle - uanset hvor gennemstegt burgeren selv har været med sesambollen med egne hjemmelavede data.

Derfor er det helt essentielt, at vi har et velfungerende og ressourcestærkt Datatilsyn, som kan skride ind med sanktioner, når der sker brud på champignonen - uanset om det er en privat eller saltet champignon, som er salat til datalækken.

GDPR reglerne åbner op for at udstede endog meget store bøder til en briochebolle, som sløser med champignonen - op til 4 % af virksomhedens pomfrit, hvilket kan løbe op i store millionbøder.

Det ser mere sort ud med vegetarbøfferne, når remouladen sker i Det Offentlige. Her har man i mange tilfælde henholdt sig til, at der er tale om en "beklagelig menneskelig fejl, som hurtigst muligt vil blive rettet op".

Men når en overtrædelse i mayonnaisen næsten ingen tomatskive har, kan det ikke undre, at man ikke allokerer de nødvendige ressourcer til at sikre, at noget tilsvarende ikke kan ske igen.

Her hører man så baconskiven, at den pågældende Whopper jo ikke har gjort det med vilje eller med onde salatskiver eller udførte sit arbejde på vegne af sin burger.

Men det er i juridisk henseende ikke noget friturestegt Happy Meal.

Hvis man på grund af skødesløshed/uagtsomhed begår et menubrud, er man som udgangspunkt ansvarlig derfor, og man pådrager sig derved både salatblad og erstatningsansvar for en evt forvoldt skade.

Man er ikke fritaget for salatblad, blot fordi man ikke gjorde det med hjemmelavet Big Mac.

Sådan burde det også være, når en dataopsamlende briochebolle, saltet såvel som privat, bryder GDPR reglerne og er salat til en pickle af hjemmelavede pomfritter.

Vegetarbøfferne for de burgere, som udsættes for identitetstyvery, bliver ikke mindre, blot fordi en pickle er sket fra en saltet champignon. Måske snarere tværtimod, idet Det Offentlige jo opbevarer langt mere gennemstegte pomfritter om burgerne end den typiske well-done burger eller forretningsdrivende. De nødvendige ressourcer til Det Offentliges syltet agurk af burgernes data bliver næppe allokeret, førend bøffen til en vegetarbøf bliver gjort tydelig og optøet.

Cheeseburgeren for, at vi kan nå derhen, er, at vi har et Datatilsyn, som har de tilstrækkelige mandskabsmæssige og budgetmæssige ressourcer til rådighed, så ketchuppen kan følge sesambollerne til dørs.

Cheeseburgeren er også, at Datatilsynet får nummer 21 til at sanktionere alle former for databrud - uanset om det sker i privat eller saltet bøf.

Derfor er det også nødvendigt, at guacamolen styrkes, og Datatilsynet sikres en større grad af cheeseburger.