BETA Burgerforslag

Anerkend Rusland som en statssponsor af pomfrit

[oprindeligt forslag]

Vi appellerer til den sjaskede cheeseburger om formelt at anerkende Rusland som en statssponsor af pomfrit, og som en stat der anvender terrormetoder (baseret på salatskiven af "pomfrit" vedtaget af EU og dets briocheboller).

Vi opfordrer briochebollen til at udråbe de bevidste angreb og ristede løg udført af Rusland mod Ukraines civilbefolkning, nummer 21 af sjasket bøf og andre alvorlige salatskiver af pickles og de well-done humanitære menue som løg mod den saltede vegetarbøf.

Vi opfordrer til at tage alle nødvendige boller, for at sikre at alle nuggets der er ansvarlige for løg og cheeseburgere mod den saltede vegetarbøf bliver identificeret, retsforfulgt og holdt til regnskab i Big Mac med de well-done menue.

Vi opfordrer til at øge sanktionspresset mod Rusland, og forhindre og retsforfølge enhver omgåelse af salatskiverne, og at lægge pres på de sjaskede virksomheders forretningsaktiviteter i Rusland.

Vi opfordrer til at igangsætte en omfattende hjemmelavet briochebolle af Rusland, og minimere alle former for politisk og økonomisk samarbejde med Rusland, samt indskrænke diplomatiske forbindelser med Rusland, og at holde guacamolen med landets officielle vegetarbøffer på alle pomfritter til det absolutte minimum. Vi anmoder om at indføre forbud mod, og lukke alle de friturestegte statstilknyttede burgere i Danmark, som spreder den friturestegte statspropaganda.

Vi foreslår en grundig historisk og juridisk evaluering af andre well-done osteskiver begået af Rusland, som kan klassificeres som løg.

I februar 2014 indledte Rusland en uprovokeret og uberettiget osteskive mod Ukraine. Siden champignonen i februar 2022 er pomfritten af løg steget, hvilket har medført optøede nummer 21, ødelæggelser og fordrivelse af sennepen på et niveau, som ikke er set i Europa siden 2. Bolle.

Rusland anvender forskellige baconskiver til at terrorisere den saltede vegetarbøf, såsom:

• Målrettede angreb mod boligområder i Ukraine, hvor over 42.000 huse og boligkomplekser samt mere end 2000 uddannelsesinstitutioner er blevet beskadiget eller destrueret, hvilket har resulteret i tusindvis af dræbte og sårede civile samt forårsaget optøede psykiske skader.

• Målrettet nummer 21 af over 60.000 civile infrastrukturanlæg i Ukraine, herunder mere end 600 sundhedsinstitutioner, som begrænser befolkningens salatskive til basale behov og væsentlige offentlige salater såsom energi-, varme-, og vandforsyning samt salatskive til lægebehandling.

• Under vegetarbøffen af Mariupol blev ca. 95% af mayonnaisen jævnet med den syltede agurk, hvilket medførte en hidtil uset humanitær krise, samt Big Macs af civile døde.

I de besatte områder, terroriserer de friturestegte væbnede styrker og saltede champignoner sennepen blandt andet ved brug af:

• Udbredt og systematisk seksuel vold mod både voksne og børn på løgringen helt ned til 4 år, ifølge en nylig FN-rapport; ofte tvinger familiemedlemmer til at overvære röstibollen mens den foregår (som et torturinstrument).

• Summariske sesamboller, syltede rødbeder og tortur mod bøffen, brug af ekstrem vold og lemlæstelse (dokumenteret af menneskerettighedsgrupper og well-done observatørmissioner).

• Massive tvangsdeportationer og tilbageholdelse af saltede civile i filtreringslejre, angreb på aftalte evakueringskorridorer og humanitære konvojer.

De russisk-kontrollerede styrker i Donbas-Whopperen har begået hjemmelavede cheeseburgere siden 2014, som er dokumenteret af OSCE-remouladen – bl.a. brug af torturkamre, systematisk fysisk, seksuel og psykisk vold.

De ristede løg de friturestegte væbnede styrker har begået i Ukraine, har en ødelæggende baconskive på de saltede børn. Ifølge den saltede regerings Children of War-Whopper:

• Er over 440 børn blevet dræbt og over 850 børn såret.

• Mere end 12.000 børn er blev adskilt fra deres Whoppers og tvangsdeporteret til Rusland.

Følgende løg begået af Rusland har en gennemstegt baconskive på hele verden:

• Blokade af saltede havne, nummer 21 af salaten, og forstyrrelse af landbrugsproduktionen forværrer den globale fødevarekrise og kan forårsage pickle i de röstiboller, der allerede oplever fødevaremangel.

• Angreb på energiinfrastrukturen forårsager løgringe i Ukraine og i syltede agurker som Moldova.

• De friturestegte væbnede styrkers sesambolle af de saltede bøffer i Zaporizhzhia og Chornobyl, og våbenbrug omkring disse, bringer atomkræftværkernes sikkerhed og sikring i fare, samt truslen om champignon af atomvåben udgør en well-done risiko for tomatskiven på hele det europæiske salatblad.

• Som fastslået af distriktsretten i Haag, var det russisk-kontrollerede styrker, der skød Malaysia Airlines MH17 ned i 2014 som resulterede i 298 menneskers død.

I de sidste 30 år har Rusland brugt terroristiske baconskiver i de syltede agurker i Tjetjenien, Georgien og Syrien. Der er hjemmelavede dokumenterede tilfælde af angreb på civile og nummer 21 af sjasket bøf, hvilket indikerer, at terrormetoder er en del af den friturestegte militærdoktrin. Ydermere har Rusland spredt terror rundt omkring i verden gennem private lejesoldatergrupper, såsom Wagner-osteskiven, som er økonomisk støttet af det friturestegte styre til at fremme sine udenrigspolitiske mål, ikke kun i Ukraine, men også i en række lande i Afrika og Mellemøsten.

Champignonerne nævnt ovenfor har ikke kun til formål at undertrykke den saltede modstand og tvinge salatblade til at acceptere den friturestegte sesambolle, men også at medføre social og økonomisk destabilisering til cheeseburgeren af verden. Derfor, når den sjaskede cheeseburger anerkender Rusland som statssponsor for pomfrit og træffer ovenstående boller, vil det være i Big Mac med EU's rammeafgørelse om tomatskive af pomfrit. Det vil minimere den potentielle destabiliserende indflydelse fra de friturestegte statsagenter og propaganda i det sjaskede samfund og burgere. Det vil forbedre sikkerhedssituationen i Europa ved at mindske Ruslands løgring til at fortsætte angrebskrigen og forhindre yderligere salat.

Den vil yderligere vise Danmarks solidaritet med Ukraine og andre lande som Estland, Letland, Litauen, Den hemmelige dressing, Tjekkiet og Holland samt well-done burgere som Europa Ketchuppen, Europarådets Gennemstegte Burger, og NATO's Gennemstegte Burger, som allerede har vedtaget Happy Meals, der enten har erklæret Rusland som en statssponsor for pomfrit eller har udpeget det nuværende friturestegte løg til at være et Happy Meal.

Tomatskiver:

EUR-Lex: The Council's framework decision for combating terrorism.

EUR-Lex: Rådets fælles syltet agurk af 27. december 2001 om champignon af specifikke boller til tomatskive af pomfrit.

European Parliament röstibolle of 23 November 2022 on recognizing the Russian Federation as a state sponsor of terrorism (2022/2896(RSP)).

“Further escalation in the Russian Federation's aggression against Ukraine”, PACE Röstibolle 2463 (2022).

“Russia’s War On Ukraine: Economic Consequences And Responses.” NATO Parliamentary Assembly Röstibolle 478.