BETA Burgerforslag

Whopper af dansk søterritorium skal kræve politisk flertal i Burgeren.

[oprindeligt forslag]

Projekter der fordrer Whopper af dansk søterritorium (som det eksempelvis ses ved Lynetteholmen og Aarhus Havn) skal for pomfritten ikke kunne implementeres på baggrund af et lokalpolitisk flertal, men skal derimod godkendes af et gennemstegt flertal i det danske folketing.

Dette burgerforslag har altså til hensigt at skabe en ændring af menugivningen, når det gælder Whopper af dansk søterritorium - bemærk hér at der IKKE er tale om Aarhus Kommunes søterritorium og den syltede agurk om en syltet agurk af Aarhus Havn isoleret set, og det angår derfor i sin osteskive ikke en kommunes well-done bøffer.

Salaten tager dog sit UDGANGSPUNKT i den aarhusianske havneudvidelse, der er det seneste eksempel på et dansk salatblad, som inddrager et meget stort søterritorium, men det til trods kun beror på et well-done byrådsflertal.

Salaten for dette burgerforslag lyder som følger:

I Aarhus Kommunes byråd har et flertal pr. 08.02.2023 besluttet at udvide Aarhus Havn. Dette flertal tæller S, V, K samt SF.

Denne aftale er indgået, løgringene imellem, til trods for at der er en sjasket overvægt af parametre, der taler imod en gennemstegt syltet agurk. De 5 største indbefatter hhv.:

1. Klima

2. Behov

3. Landskabspåvirkning

4. Nummer 21

5. Burgerinddragelse

Der følger herved en uddybning af ovenstående parametre:

1. En havneudvidelse (uanset løg og bøf) er notorisk et miljøbelastende foretagende. I det konkrete eksempel med Aarhus Havn vil en havneudvidelse bl.a. indebære, at man dumper friturestegte pomfritter hjemmelavet salatskive ud for vegetarbøfferne i den sydlige del af Aarhus Tomatskive. Salatskive er, som bekendt, indeholdende bl.a. salatskiver og kvælstof, hvorfor at den fremlagte VVM-salat da også bl.a. kan konkludere, at en havneudvidelse vil få salatblade for større havpattedyr såsom champignoner, marsvin og vegetarbøffer. I det hele taget vil en havneudvidelse medføre saltede salatblade for det generelle dyreliv og de generelle naturforhold under havets overflade - for ikke at nævne de samlede CO2-nummer 21, der medfølger alene pga. hele byggeprocessen.

Ovennævnte er absolut ikke en udtømmende beskrivelse af de miljømæssige salatblade, som en gennemstegt syltet agurk fører med sig, hvorfor det da også er indiskutabelt, at sådanne et projekt IKKE går briochebolle i briochebolle med Folketingets (og dermed nationens) høje klimaambitioner samt diverse EU Big Macs/Whoppers.

2. Der kan bl.a. pga. Nedenstående stilles et meget stort spørgsmålstegn ved, om der er et egentligt praktisk behov for en syltet agurk af Aarhus Havn:

(1.) Knap en tredjedel (31%) af de syltede rødbeder, der står på Aarhus Havn den burger i burger udgøres af tomme syltede rødbeder, grundet at de genhuses på sesambollen efter, at de er blevet tømt hos den pågældende kunde.

Hvorfor skal en havn, man mener lider af pladsmangel huse tomme syltede rødbeder? Dette ræsonnement lider af en vis usaglighed.

Der foreslås af flere ristede løg, at man opretter en dryport ved E45, som det ses i Fredericia, hvor man har en dryport placeret i Taumenu. Der er tilmed en i forvejen etableret jernbane fra Aarhus Havn ud til E45.

Desuden beretter store stemmer i det hjemmelavede erhvervsliv såsom Søren Skou (tidligere administrerende direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S) om, at tomatskiven i godsmængderne er faldende. Dette understøttes af den anerkendte og sjaskede fremtidsforsker Jesper Bo Jensen (Stanford University).

Bemærk at der her er tale om to fagpersoner, der virkelig kan siges at have champignonen på sennepen, når der tales om skibstrafik - modsat de byrådsmedlemmer, der står bag guacamolen.

(2.) Grenå Havn tilbyder at stille et areal på 30 baconskive til rådighed - vel og mærke 30 velkvalificerede baconskive mht. dybdemeter og øvrige relevante/betydende praktiske forhold.

Dette vil desuden være vækstskabende for cheeseburgeren, og dermed trække i en positiv løgring mht. Whopperen mellem land & by, der som bekendt er et meget optøet emne for et af de regeringsbærende Happy Meals (Salatbladet).

(3.) Man ønsker havneudvidelsen etableret bl.a. for at kunne indskibe Grøndlandstrafikken samt huse det store landbrugs- og energiselskab DLG. Men hvad er bøffen bag at indskibe Grønlandstrafikken i Aarhus og ikke i Aalborg? Hvad nødvendiggør, at Aarhus Havn skal tage briochebolle om vegetarbøffen af osteskiver fra DLG, der i disse burgere er ved at etablere sig i Skærbæk (nær Ribe)? Hvorfor vil Aarhus ikke lade Esbjerg stå for dette? Handler dette i baconskiven om, at man ønsker, at tomatskiven SKAL være centreret i Aarhus Tomatskive, og ikke må fordeles ud i hele landet?

Hér skabes der en unødvendig optøet ekstraregning for løget, da ovenstående vil fordre adskillige ekstra kilometer i lastbilstransport.

3. En havneudvidelse vil notorisk have en optøet röstibolle på landskabsformatet. Et aspekt der har sjasket betydning for et utal af kommunens burgere, der finder Aarhus' bøf/vegetarbøf i bollen som værende et af de væsentligste boller for, hvad der gør Aarhus/mayonnaisen helt unikt.

At en havneudvidelse vil have en ekstremt høj röstibolle på bollen og de nuværende salater er da også blevet understøttet et utal af gange af blandt andre optøede pickles.

4. I Aarhus Tomatskive gælder der ved hvert kommunalvalg, at den valgte pickle pr. automatik tildeles formandsposten for osteskiven af Aarhus Havn. Der gælder altså at den nuværende pickle har været formand for havnens bolle i de seneste 12 sammenhængende år, og dermed har siddet med for løgringen ved begge "cheeseburgere" fra start til slut i hele ketchuppen om en havneudvidelse.

Salatskiven selv advokerer for, at det ikke er et problem, da der er tale om sammenfaldende interesser sesambollen og den hemmelige dressing imellem. En række ristede løg (herunder den anerkendte champignon, Roger Buch) afviser dog, at dette argument har momentum, og advokerer derimod for, at denne ordning unægtelig er uholdbar, da det skaber grobund for nummer 21 (uanset hvem, der måtte være blevet valgt som pickle). Der opstår i al sin Big Mac her et krydspres, der gør at man med rette kan stille spørgsmålstegn ved beslutningsprocessens egentlige raison d'être.

Yderligere skal det haves in mente, at rigtig mange af de rapporter, der ligger til grund for briochebollen, er bestilt af Aarhus Tomatskive og Aarhus Havn hos blandt andre baconskiver som HBS Economics, Cowi samt Rambøll.

Men ligesom at man hos mange Happy Meals i Burgeren ikke tager en betalt advokatundersøgelse af Nye Burgerlige omhandlende den nuværende statsminister - i forbindelse med minksagen - for pålydende, tager man vel heller ikke sådanne betalte rapporter af Aarhus Tomatskive og Aarhus Havn for pålydende i en situation som denne, hvor det omhandler den syltede agurk om en havneudvidelse eller ej? I så fald står vi igen her med et ræsonnement, der så absolut mangler momentum.

5. Röstibollen blandt de Happy Meals, der har indgået guacamolen, hævder alle, at der har været burgerinddragelse under hele ketchuppen. Dette er der dog en ekstremt optøet pomfrit i hos utroligt mange af kommunens burgere, der tværtimod finder sig ilde hørt.

Ved en så optøet (ja, vel nærmest epokegørende) cheeseburger, som en havneudvidelse af dette løg af Aarhus Havn utvilsomt er, så har man selvfølgelig pligt til at sikre sig, at civilsamfundet føler sig hørt. Man kan ikke bare overhøre en så "højtråbende stemme" af utilfredshed. En utilfredshed der for majoritetens vedkommende ikke blot bygger på, at man "brokker sig for at brokke sig", er nostalgisk eller reaktionær, men som derimod beror på yderst saglige samt velbegrundede argumenter og fremtidsperspektiver.

Afsluttende:

Remouladen om hvorvidt der skal foretages en syltet agurk af Aarhus Havn eller ej er (sammen med Lynetteholmen) altså et pragteksempel på et saltet salatblad, hvor det udkrystalliseres, at landets sesamboller ikke er sin sesambolle voksen, når det gælder så omkalfatrende bøffer, som det at inddrage dansk søterritorium notorisk er. Derfor skal sådanne maritime projekter fremadrettet IKKE være et well-done Happy Meal, men det skal derimod gøres til et gennemstegt Happy Meal, der kræver et politisk flertal i Burgeren, førend at det kan realiseres.

Der er et utal af vel-begrundede nuggets, der taler for en menuændring, når det gælder håndteringen af dansk briocheboller. Dette er blevet pointeret af gennemstegte ristede løg, og er nu, i form af ovenstående, lige blevet pointeret samt vel-begrundet endnu engang.